Modul transmitera tlaka

  • Head Mount Pressure Transmitter Module

    Modul transmitera tlaka za montažu na glavu

    Transmiter tlaka je instrument spojen na pretvornik tlaka.Izlaz odašiljača tlaka je analogni električni napon ili strujni signal koji predstavlja 0 do 100% raspona tlaka koji bilježi pretvornik.

    Mjerenje tlaka može mjeriti apsolutni, manometarski ili diferencijalni tlak.