Odašiljač tlaka

  • JEP-100 Series Pressure Transmitter

    Odašiljač tlaka serije JEP-100

    Odašiljači tlaka su senzori s izlazom električnog prijenosa za daljinsku indikaciju tlaka.Procesni odašiljači razlikuju se od senzora tlaka svojim povećanim rasponom funkcionalnosti.Imaju integrirane zaslone i nude visoku točnost mjerenja i slobodno skalabilne mjerne raspone.Komunikacija je putem digitalnih signala, a dostupni su i vodootporni i protueksplozijski certifikati.