Ultrazvučni mjerač protoka

  • JEF-200 Ultrasonic Flowmeter for water and liquid

    JEF-200 Ultrazvučni mjerač protoka za vodu i tekućinu

    Princip rada ultrazvučnog mjerača protoka.Mjerač protoka radi naizmjeničnim prijenosom i primanjem frekvencijsko moduliranog praska zvučne energije između dva pretvarača i mjerenjem vremena prolaska koje je potrebno da zvuk putuje između dva pretvarača.Razlika u izmjerenom vremenu prolaska izravno je i točno povezana s brzinom tekućine u cijevi.