Predajnik diferencijalnog tlaka

  • JEP-200 Series Differential Pressure Transmitter

    Predajnik diferencijalnog tlaka serije JEP-200

    Odašiljač tlaka serije JEP-200 koristi metalni kapacitivni senzor tlaka, koji je prošao visokopouzdani pojačalni krug i preciznu temperaturnu kompenzaciju.

    Pretvorite diferencijalni tlak izmjerenog medija u standardni električni signal i prikažite vrijednost.Osiguravaju visokokvalitetni senzori i savršen proces montaže.