Turbinski mjerač protoka

  • JEF-500 Series Turbine Folwmeter

    Turbinski mjerni mjerač serije JEF-500

    Turbinski mjerači protoka serije JEF-500 dostupni su u širokom rasponu standardnih i posebnih materijala.Širok raspon mogućnosti konstrukcije omogućuje odabir optimalne kombinacije korisnog raspona, otpornosti na koroziju i radnog vijeka za određenu primjenu.Dizajn rotora male mase omogućuje brzu dinamičku reakciju što omogućuje korištenje turbinskog mjerača protoka u aplikacijama s pulsirajućim protokom.